Adatkezelési Szabályzat
A VPSoft portfoliójába (gondozásába) tartozó honlap(ok), webes szolgáltatás(ok) (lásd: www.vpsoft.hu honlapon felsorolva), illetve az az(oka)t működtető GASORG Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) adatkezelési szabályait az alábbiak szerint rögzítjük.

Azon honlap(ok) esetében, mely(ek) felhasználása részben, vagy egészben előzetes regisztrációhoz kötött, e szolgáltatás(ok) igénybe vételéhez történő regisztrációkor olyan adatok megadását kérjük, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A honlapo(ko)n keresztül birtokában jutott minden adatot az adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkori hatályos magyar és EU-s jogszabályokat betartva kezeli.

A honlap(ok) látogatásakor (regisztráció nélkül is) az alábbi, konkrét személyhez nem köthető adatok kerülnek rögzítésre, statisztikai elemzés céljára:
- látogató IP címe,
- látogatás kezdete (oldalanként),
- látogatás vége (oldalanként).

A regisztráció során a honlap látogatójától az alábbi adatok megadását kérjük:
- név (általában cégnév, vagy személy esetén vezetéknév+keresztnév, esetleg becenév),
- email cím (létező).
A regisztráció során a honlap(ok) látogatóinak esetenként további adatok megadására is lehetősége van (az adott honalap igényeinek megfelelően és jelen Szabályzat keretein belül).

A honlapo(ko)n történő megrendeléskor a megrendelőtől az alábbi adatok megadását is kérjük:
- számlázási név és cím,
- szállítási név és cím,
- kapcsolattartó személy és elérhetősége.

A regisztráció, a fórumon/blogon való hozzászólás, illetve a megrendelés során az alábbi technikai információk is rögzítésre kerülnek:
- IP cím,
- időpont.

A regisztráció, illetve a megrendelés önkéntes és jelen adatkezelési feltételek ismeretében történik. A regisztrációról a megadott email címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre.

A regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő az alábbi célokra használja fel, amely célokra való felhasználáshoz a látogató a regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja:
- hírlevél és blogértesítő,
- saját termékek és szolgáltatások népszerűsítése,
- évente néhány alkalommal más, a regisztrált látogatót feltehetően érdeklő termék vagy    szolgáltatás népszerűsítése.

Az adatkezelő a kezelt adatokat (a törvény alapján arra felhatalmazott hatóság részére történő kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve) semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy részére, továbbá minden ésszerű intézkedést megtesz az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, illetve erre szerződésben kötelezi az esetlegesen bevont adatfeldolgozót is.

Az adatkezelő csak olyan személyeknek enged hozzáférést a kezelt adatokhoz, amely személyek munkaszerződésben vagy egyéb jogviszony keretében végzett tevékenysége az adatkezelés céljának megvalósításához közvetlenül szükséges.

Az adatkezelő – esetenként – külső adatfeldolgozó(ka)t vonhat be az egyes technikai részfeladatok elvégzésébe, melyekről jelen szabályzatban tájékoztatja a felhasználókat, pl.:
- [online marketing szoftver üzemeltetése: cégnév, székhely],
- [további külső szolgáltató: cégnév, székhely].

A regisztráció bármikor megszüntethető az adott honlapon -, vagy a hírlevélben közvetlenül meghatározott módon (pl.: email cím megadása, vagy a kimenő e-mail alján lévő linkre kattintva).

A regisztráció során megadott adatok módosítására, pontosítására, az adott honlapon -, vagy a hírlevélben közvetlenül meghatározott módon lehetőséget kell teremteni (pl.: email cím megadása, vagy a kimenő e-mail alján lévő linkre kattintva).

A regisztrált látogató az adott honlapon közzétett kapcsolattartó személynek küldött e-mail-en keresztül kérhet a róla kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról történő felvilágosítást.
A kérelemre az adatkezelő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30. napon köteles a kért tájékoztatást megadni. Az adatkezelő jogosult az ugyanazon témában egy éven belüli ismételt kérelem esetén a tájékoztatásra vonatkozóan az adatkezelő költségtérítésre jogosult.

A regisztráció megszüntetésekor a megadott email címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre, majd a regisztráláskor megadott adatok törlődnek az éles adatbázisból. Az adatkezelő számára az adatkezelés jogalapjának bizonyítására vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében a regisztráció megszüntetése után az alábbi adatokat őrzi meg:
- regisztráció email cím,
- regisztráció időpontja,
- regisztrációhoz használt IP-cím,
- regisztráció megszüntetésének időpontja,
- regisztrációhoz megszüntetéséhez használt IP-cím.

- vissza -          - bezár -
VPSoft.hu 2010. © Minden jog fenntartva - Impresszum - Kapcsolat